Ogłoszenie nr 540093667-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Smołdzino:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543548-N-2020
Data: 25/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Słowiński Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 22157840000000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  , 76-214  Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 117 204, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 598 117 509.
Adres strony internetowej (url): www.bip.slowinskipn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego na terenie i w obiektach Słowińskiego Parku Narodowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3.1 do SIWZ w ramach poszczególnych części obejmujących: 1) część nr 1 - sprzątanie zanieczyszczeń na szlakach w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las; 2) część nr 2 - sprzątanie zanieczyszczeń na szlaku biegnącym plażą i na obszarach łowisk. Lokalizację szlaków i miejsc objętych usługą zawierają mapy w załączniku nr 3.2 i 3.3 do SIWZ. Dla odpowiedniego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca udział w zebraniu Wykonawców, o którym mowa w pkt 8.5 SIWZ 2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie sprzątanie: 1) w ramach części nr 1 w OO Smołdziński Las: a) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy Osadzie Latarnika, przez Latarnię, do zejścia na plażę (o długości 2,41km), b) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od wejścia na plażę przy Czerwonej Szopie do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym (o długości 1,86km), c) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu na byłej Jednostce Wojskowej do platformy widokowej (o długości 1,16km), d) terenu wzdłuż szlaku czerwonego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę (przez Wydmę Czołpińską) o długości 5,45km, e) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę o długości 1,57km, f) terenu na odcinkach 0,20km plaży po obydwu stronach zejść ze szlaków wymienionych w ppkt. 2a, 2c i 2d; 2) w ramach części nr 2 plaży i łowisk: a) terenu plaży na odcinku 33km od szlaku zielonego przy wejściu w miejscowości Rowy do granicy Słowińskiego Parku Narodowego przed miejscowością Łeba. Sprzątanie obejmować będzie pas plaży od brzegu morza do granicy pasa wydm z lasem; b) miejsc łowisk na j.Gardno (południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy płn. granicy miejscowości Gardna Wielka do tzw. Płyty Retowskiej na odcinku o długości 3,0km; lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy Słowińskiego Parku Narodowego; prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN na łącznym odcinku 2,8km) i j.Łebsko (lewy i prawy brzeg rzeki Łeby; od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN (o łącznej długości 2,0km) oraz odcinek brzegu j. Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do ok. 1,2km od pomostu w O.O. Kluki w kierunku północnozachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w miejscowości Kluki za posesją o numerze 14). 3.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie parku narodowego oraz obszarach Natura 2000, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 4.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi sprzątania obiektów z zachowaniem obostrzeń wprowadzonych przepisami związanymi z przeciwdziałaniem epidemii i innym zdarzeniom wywołującym zagrożenie życia i zdrowia. 5.Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wszystkie prace w terenie, osobno w ramach poszczególnych części, wykonywał przy pomocy osób, w liczbie co najmniej 3, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy. 6.Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt5. 7.Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt5. poprzez możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy.
W ogłoszeniu powinno być:1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego na terenie i w obiektach Słowińskiego Parku Narodowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3.1 do SIWZ w ramach poszczególnych części obejmujących: 1) część nr 1 - sprzątanie zanieczyszczeń na szlakach w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las; 2) część nr 2 - sprzątanie zanieczyszczeń na szlaku biegnącym plażą i na obszarach łowisk. Lokalizację szlaków i miejsc objętych usługą zawierają mapy w załączniku nr 3.2 i 3.3 do SIWZ. Dla odpowiedniego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca udział w zebraniu Wykonawców, o którym mowa w pkt 8.5 SIWZ 2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie sprzątanie: 1) w ramach części nr 1 w OO Smołdziński Las: a) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy Osadzie Latarnika, przez Latarnię, do zejścia na plażę (o długości 2,41km), b) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od wejścia na plażę przy Czerwonej Szopie do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym (o długości 1,86km), c) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu na byłej Jednostce Wojskowej do platformy widokowej (o długości 1,16km), d) terenu wzdłuż szlaku czerwonego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę (przez Wydmę Czołpińską) o długości 5,45km, e) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę o długości 1,57km, f) terenu na odcinkach 0,20km plaży po obydwu stronach zejść ze szlaków wymienionych w ppkt. 2a, 2c i 2d; 2) w ramach części nr 2 plaży i łowisk: a) terenu plaży na odcinku 33km od szlaku zielonego przy wejściu w miejscowości Rowy do granicy Słowińskiego Parku Narodowego przed miejscowością Łeba. Sprzątanie obejmować będzie pas plaży od brzegu morza do granicy pasa wydm z lasem; b) miejsc łowisk na j.Gardno (południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy płn. granicy miejscowości Gardna Wielka do tzw. Płyty Retowskiej na odcinku o długości 3,0km; lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy Słowińskiego Parku Narodowego; prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN na łącznym odcinku 2,8km) i j.Łebsko (lewy i prawy brzeg rzeki Łeby; od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN (o łącznej długości 2,0km) oraz odcinek brzegu j. Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do ok. 1,2km od pomostu w O.O. Kluki w kierunku północnozachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w miejscowości Kluki za posesją o numerze 14). 3.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie parku narodowego oraz obszarach Natura 2000, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 4.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi sprzątania obiektów z zachowaniem obostrzeń wprowadzonych przepisami związanymi z przeciwdziałaniem epidemii i innym zdarzeniom wywołującym zagrożenie życia i zdrowia. 5.Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wszystkie prace w terenie, osobno w ramach poszczególnych części, wykonywał przy pomocy osób, w liczbie co najmniej 3, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy. Z powyższego obowiązku zwolnieni będą Wykonawcy prowadzący działalność usługową w oparciu o Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 176 z późn. zm.). 6.Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt5. 7.Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt5. poprzez możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy.
Załączniki do pobrania:__________________________________
Wytworzył: Arlena Hylarecka-Miller
Data informacji: 2020-05-29 11:46:45
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2020-05-29 13:49:19
Odsłon: 39
Dziennik zmian