Smołdzino 29.05.2020r.

SPN.26.08.2020.ah-m

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie na podstawie art.38 ust.4 p.z.p. informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w roku 2020 zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorów Umów – załączniki nr 4.1 i nr 4.2 do SIWZ w zakresie:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w pkt 3.5

Jest:

„3.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wszystkie prace w terenie, osobno w ramach poszczególnych części, wykonywał przy pomocy osób, w liczbie co najmniej 3, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy.”

Winno być:

„3.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wszystkie prace w terenie, osobno w ramach poszczególnych części, wykonywał przy pomocy osób, w liczbie co najmniej 3, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy. Z powyższego obowiązku zwolnieni będą Wykonawcy prowadzący działalność usługową w oparciu o Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 176 z późn. zm.)”

Wzory umów – załączniki nr 4.1 i nr 4.2 w § 2 ust.7

Jest:

„7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w ilości co najmniej 5 osób.”

Winno być:

„7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w ilości co najmniej 3 osób. Z powyższego obowiązku zwolnieni będą Wykonawcy prowadzący działalność usługową w oparciu o Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 176 z późn. zm.)”
Załączniki do pobrania:__________________________________
Wytworzył: Arlena Hylarecka-Miller
Data informacji: 2020-05-29 11:50:29
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2020-05-29 13:53:11
Odsłon: 62
Dziennik zmian