Smołdzino 29.05.2020r.

SPN.26.09.2020.ah-m

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W imieniu Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie administracyjnej obsługi ruchu turystycznego w Słowińskim Parku Narodowym na podstawie pkt 14.2 Ogłoszenia ofertę nr 2 Wykonawcy AQUARIUS CORP Sp. z o.o., ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa wybrano jako najkorzystniejszą. W kryteriach oceny ofert uzyskała łączną liczbę punktów 100,00, w tym w kryterium „cena” – 60,00pkt, w kryterium „doświadczeniem w prowadzeniu działalności offline” – 20,00pkt, w kryterium „doświadczeniem w prowadzeniu działalności online” – 20,00pkt
Załączniki do pobrania:__________________________________
Wytworzył: Arlena Hylarecka-Miller
Data informacji: 2020-05-29 11:54:51
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2020-05-29 13:57:07
Odsłon: 110
Dziennik zmian