Smołdzino, 02.06.2020r.

SPN.26.08.2020.ah-m

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie na podstawie art.38 ust.2 p.z.p. w przetargu nieograniczonym na sprzątanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w roku 2020 udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2020r.:

Pytanie nr 1:

Ile koszy znajduję się na wymienionych szlakach? 

Odpowiedzi nr 1:

Zamawiający informuje, że łącznie na szlakach znajduje się 36szt. koszy.

Pytanie nr 2:

Jaka jest pojemność koszy?

Odpowiedzi nr 2:

Zamawiający informuje, że kosze posiadają pojemność 100 litrów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosuje do przedmiotowych koszy worki na odpady o pojemności 160 litrów.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie szerokości utrzymania czystości po każdej stronie szlaku. 

Odpowiedzi nr 3

Zamawiający informuje, że sprzątaniem po każdej stronie wzdłuż szlaku należy objąć teren „w zasięgu wzroku” tj. ok. 10m.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie szerokości utrzymania czystości na łowiskach.

Odpowiedzi nr 4:

Zamawiający informuje, że sprzątanie łowisk obejmuje sprzątnięcie odcinków wyznaczonych jako łowiska oraz teren w obrębie łowisk „w zasięgu wzroku” tj. ok. 20m.

Pytanie nr 5:

Czy na łowiskach usadowiono kosze lub inne pojemniki na nieczystości? 

Odpowiedzi nr 5:

Zamawiający informuje, że na łowiskach łącznie znajduje się 7szt. koszy o pojemności wskazanej powyżej.
Załączniki do pobrania:__________________________________
Wytworzył: Arlena Hylarecka-Miller
Data informacji: 2020-06-02 10:57:30
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2020-06-02 13:00:23
Odsłon: 40
Dziennik zmian